Sunday, November 23, 2014

திருக்குறள்-காமத்துப்பால் 1326 முதல் 1330 வரை

திருக்குறள்-காமத்துப்பால் 1321 முதல் 1330 வரை

குறள்-1326

வயிறார ஒருவன் உணவு உண்கிறாண்.அது எளிதில் செரிக்காமல் அவதிப் படுகிறான்.வயிறு வலிக்க ஆரம்பிக்கிறது.மருத்துவரிடம் செல்லலாமா? என யோசிக்கிறான்.அதே அளவுடன் உண்ட உணவு உடனே செரித்துவிட்டால்...அடடா...அந்த இன்பம் இருக்கிறதே..அளவிடமுடியாது.ஆனால்..அதைவிட ஒரு இன்பம் உண்டாம்..அது என்ன தெரியுமா? வள்ளுவன் சொல்கிரான்..காமத்தில் கூடுவதைவிட காதலர்க்கு ஊடல் கொள்வதில் ஒரு சுகம் இருக்கிறதாம்.

உணலினும் உண்டது அறல்இனிது காமம்
புணர்தலின் ஊடல் இனிது.

உண்பதை விட முன் உண்ட உணவுச் செரிப்பது இன்பமானது, அதுபோல் காமத்தில் கூடுவதைவிட ஊடுதல் இன்பமானது.

குறள்-1327

காதலன் , காதலி ஊடல் கொள்கின்றனர்.அதில் யாரேனும் ஒருவர் விட்டுக் கொடுத்து ஊடலை முடிவுக்கு கொண்டுவந்தபின் கிடைக்கும் இன்பம் அதிகம்.ஆகவேவிட்டுக் கொடுப்பவர் தோற்றவராக மாட்டார்.அவர் இன்பம் அடைவதில் வெற்றி பெற்றவராகிறார்


ஊடலில் தோற்றவர் வென்றார் அதுமன்னும்
கூடலிற் காணப் படும்.

ஊடலில் தோற்றவரே வெற்றி பெற்றவர் ஆவர், அந்த உண்மை,ஊடல் முடிந்த பின் கூடிமகிழும் நிலையில் காணப்படும்.

குறள்-1328

காதலன், காதலி அன்புடன் புணரும்போது காதலனுக்கு வியர்க்கிறது.அப்போது அதுவும் சுகமாய் உள்ளதாம்.மீண்டும் இவளுடன் ஊடல் தோன்றினால்..அதே இன்பத்தையடைய மனம் எண்ணுகிறது.

ஊடிப் பெறுகுவம் கொல்லோ நுதல்வெயர்ப்பக்
கூடலில் தோன்றிய உப்பு.

நெற்றியில் வியர்வை அரும்பிடக் கூடுகையில் ஏற்படும் இன்பத்தை, மீண்டும் ஒருமுறை ஊடல் தோன்றினால், அதன் வாயிலாகப் பெற முடியுமல்லவா?.

குறள்-1329

காதலன் காதலி ஊடல்.காதலன் அந்த ஊடல் அதிக நேரம் நிலைக்க, வேண்டுகிறான். இரவும் விடியாது நீள வேண்டுகிறான்.அப்போதுதான் காதலியின் அருகாமையும் நீடிக்குமாம்


ஊடுக மன்னோ ஒளியிழை யாமிரப்ப
நீடுக மன்னோ இரா.

காதலி அதிகம் ஊடுவாளாக, அந்த ஊடலைத் தணிக்கும் பொருட்டு நான் வேண்டி நிற்குமாறு இராக்காலம் இன்னும் நீடிக்கட்டும்.

குறள்-1330

காமவயப்பட..காதலர்க்கு இடயே ஊடுதல் இன்பத்தை அளிக்குமாம்.ஆனால்..அந்த ஊடல் முடிந்ததும் தழுவப்பெற்றால்..அதுவே அந்த ஊடலுக்கு இன்பம் ஆகுமாம்.

ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கின்பம்
கூடி முயங்கப் பெறின்.
காமத்திற்கு இன்பம் தருவது ஊடுதல் ஆகும், ஊடல் முடிந்த பின் கூடித் தழுவப்பெற்றால் அந்த ஊடலுக்கு இன்பமாகும்.

Saturday, November 22, 2014

திருக்குறள்-காமத்துப்பால் 1321 முதல் 1325 வரைகுறள்-1321

காதலனிடம் எந்தத் தவருமே இல்லை.ஆனாலும்..அவன் ஒவ்வொரு முறையும் காதலியிடம் ஊடல் கொள்கையில் அவன் அன்பு மேலும், மேலும் கூடுகிறதாம்.ஆகவே இந்தக் காதலி ஊடலுக்கு ஜே சொல்கிறாள்.

இல்லை தவறவர்க்கு ஆயினும் ஊடுதல்
வல்லது அவர்அள஧க்கு மாறு.

அவரிடம் தவறு ஒன்றும் இல்லை.ஆயினும். அவரோடு ஊடுதல், அவர் நம்மேல் மிகுதியாக அன்பு செலுத்துமாறு செய்ய வல்லது.

குறள்-1322

காதலன் காதலியில் ஊடல் கொள்கையில், காதலிக்கு சிறு துன்பம் ஏற்படுகிறது.ஊடலுக்குப் பின் கூடல் அன்பை மேலும் பெருக்குவதால்..முதலில் அவளுக்கு ஏற்படும் துன்பமும் பெருமை வாய்ந்ததாம்.

ஊடலின் தோன்றும் சிறுதுனி நல்லளி
வாடினும் பாடு பெறும். #1322

ஊடல் காரணமாக என்னிடம் தோன்றும் சிறு துன்பத்தினால் அவர் என்மீது காட்டும் பேரன்பு வாடினாலும் பெருமை பெறும்.

பாடல்-1323

தேவர்கள் உலகம் என்று ஒன்று இருக்கிறதாம்.அங்கு உள்ளவர்களுக்கு இன்பத்திற்கு பஞ்சமே இல்லையாம்.இப்படியெல்லாம் சொல்லப்படும் அவ்வுலகம்..தன் காதலனுடன் அவளுக்கு உள்ள நிலத்துடன் சேர்ந்த நீர் போல ஒற்றுமையால் ஊடலுக்குபின் கிடைக்கும் இன்பத்தைவிட அதிகமாய் இருக்காதாம்.

புலத்தலின் புத்தேள்நாடு உண்டோ நிலத்தொடு
நீரியைந் தன்னார் அகத்து.

நிலத்தோடு நீர் பொருந்தி கலந்தாற் போன்ற அன்புடைய காதலரிடத்தில் ஊடுவதை விட இன்பம் தருகின்ற தேவருலகம் இருக்கின்றதா?.

குறள்-1324
காதலனை இறுகத் தழுவிக் கொண்டு..இணைபிரியாமல் இருக்க வேண்டுமாயின் ஊடலும் முக்கியப் பங்கு வகிக்க வேண்டும்.அது இருவருக்கிடையே மன உறுதியையும் உடைக்கும் ஆயுதமாம்


புல்லி விடாஅப் புலவியுள் தோன்றுமென்
உள்ளம் உடைக்கும் படை.

காதலரைத் தழுவிக்கொண்டு விடாமலிருப்பதற்கு காரணமான ஊடலுள், என்னுடைய உள்ளத்தை உடைக்க வல்ல ஆயுதமும் உள்ளது.

பாடல்-1325

காதலன் தவறே செய்ய வில்லை ஆயினும் தவறிழைத்தவன் போல காதலியிடம் ஊடல் கொண்டு..காதலியினால் புறக்கணிக்கப் படுகையில்..அந்த ஊடலை எண்ணினால் சற்று இன்பமாயும் உள்ளதாம்.


தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார் மென்றோள்
அகறலின் ஆங்கொன் றுடைத்து. #1325

தவறு இல்லாத போதும் ஊடலுக்கு ஆளாகித் தாம் விரும்பும் மகளிரின் மெல்லிய தோள்களை நீங்கி இருக்கும் போது ஒர் இன்பம் உள்ளது.

Friday, November 21, 2014

திருக்குறள்-காமத்துப்பால்-1316 முதல் 1320 வரை


குறள்-1316

காதலி காதலனின் அன்புப் பிடியில் இருந்தாள்.ஆசை அதிகமானதால் காதலன் எப்போதும் உன்னைத்தான் நினைத்தேன் என்றான்.உடனே, காதலி, நினைத்தேன் என்றால், எப்போவாவது மறந்திருந்தால்தானே நினைக்க முடியும்? அப்படியாயின் ஏன் மறந்தீர்? என ஊடத் தொடங்கினாளாம்.

உள்ளினேன் என்றேன்மற் றென்மறந்தீர் என்றென்னைப்
புல்லாள் புலத்தக் கனள்.

உன்னை நினைத்தேன் என்று காதலியிடம் சொன்னதுதான் தாமதம்; அப்படியானால் நீர் என்னை மறந்திருந்தால்தானே நினைத்திருக்க முடியும்? எனக்கேட்டு ஏன் மறந்தீர்? என்று அவள் ஊடல் கொண்டாள்.

குறள்-1317

தும்மும் போது வாழ்த்துவது வழக்கம்.அதே நேரம் வேடிக்கையாக யாரோ நினைக்கிறார்கள்..அதுதான் தும்முகிறாய் என்பார்கள் பெரியோர்.அதுவே இங்கே வம்பாய் போய்விட்டது இந்தக் காதலனுக்கு

வழுத்தினாள் தும்மினேன் ஆக அழித்தழுதாள்
யாருள்ளித் தும்மினீர் என்று.

நான் தும்மினேன்; அவள்  வாழ்த்தினாள்; உடனே அதை விட்டு யார் நினைத்ததால் தும்மினீர்? என்று கேட்டு அழுதாள்!?.

குறள்-1318

முன் குறள் நாயகனே, அடுத்தமுறை முன்னேற்பாடாக தும்மல் வருகையில் அதை வெளிப்படுத்தாது அடக்கிக் கொண்டான்.அதைக் கண்டவள், "யாரோ உன்னை நினைக்கிறார்கள்.அது எனக்குத் தெரியக்கூடாது என மறைக்கிறீர்கள்" என ஊடல் கொள்கிறாள்.பாவம் அந்தக் காதலன்.

தும்முச் செறுப்ப அழுதாள் நுமர்உள்ளல்
எம்மை மறைத்திரோ என்று.


அடுத்தமுறை தும்மல் வர அதனை வெளிப்படுத்தாமல் நான் அடக்கினேன்; அதைப் பார்த்து யாரோ உனக்கு வேண்டியவர்கள் உன்னை நினைப்பதை நான் அறிந்துவிடக்கூடாது என்று எனக்கு மறைக்கிறீரோ, என்று ஊடி அழுதாள்.

குறள்-1319

அவள் ஊடல் கொண்டாலும், அதை காதலனே நீக்கி மகிழ்வித்தாலும், அதற்கும் அவள்...மற்ற பெண்களிடமும் இப்படித்தான் நடந்து கொள்வீர்களா? என்று கோபம் கொள்கிறாள்.

தன்னை உணர்த்தினும் காயும் பிறர்க்கும்நீர்
இந்நீரர் ஆகுதிர் என்று.

நான் பணிந்து போய் அவள் ஊடலை நீக்கி மகிழ்வித்தாலும், உடனே அவள்  நீர் இப்படித்தான் மற்ற பெண்களிடமும் நடந்து கொள்வீரோ? என்று சினம் கொள்வாள்..

குறள்-1320

சரி ஊடலூ வேண்டாம்..என அவளிடம் பேசாது அவளது அங்கங்களின் அழகை ரசித்துக் கொண்டிருந்தால், எந்தப் பெண்ணின் உறுப்புகள் போல உள்ளது என என் மேனியை பார்க்கறீர்களா? எனச் சினம் கொள்கிறாள்.இவன் என்னதான் செய்வான்?பாவம்

நினைத்திருந்து நோக்கினும் காயும் அனைத்துநீர்
யாருள்ளி நோக்கினீர் என்று.

அவளுடைய அழகை நி‌னைத்து அமைதியாக இருந்து அவளை நோக்கினாலும், நீர் யாரை நினைத்து ஒப்புமையாக எல்லாம் பார்க்கின்றீர்? என்று சினம் கொள்கிறாள்.
Thursday, November 20, 2014

திருக்குறள்- காமத்துப்பால் 1311 முதல் 1315 வரைகுறள்- 1311

பெண் விருப்பம் கொண்டவன் அவன்.தெருவில் செல்லும் பெண்களை எல்லாம் தழுவதாகக் கற்பனை செய்து..தம் கண்களாலேயே அவர்கள் மீது காமப்பார்வை வீசியவன்.அப்படிப்பட்ட அவனை அவள் இனி தழுவ மாட்டேன் என்கிறாள்


பெண்ணியலார் எல்லாரும் கண்ணின் பொதுஉண்பர்
நண்ணேன் பரத்தநின் மார்பு.

பெண்ணாக இருப்போர் எல்லோருமே, பொதுவாக நினைத்துக் கண்களால் உண்பதால் கற்பு நெறிகெட்ட உன் பரந்த மார்பைப் பாவை நான் தழுவ மாட்டேன்.

குறள்:-1312

சாதாரணமாக நம் விட்டில் பெரியவர்கள், வயதில் சிறியோர் தும்மினால், "நீடூழு வாழ்க" என ஆசிர்வதிப்பர்.அந்தப் பழக்கம் வள்ளுவன் காலத்திலேயே இருந்திருக்கிறது என்பது இக்குறளால் தெரிகிறது.காதலி , காதலனிடன் ஊடல் கொள்கிறாள்.ஊடலை மறக்க அவன் தும்மினானாம்.அப்போதாவது எப்போதும் சொல்வதுபோல"நீ வாழ்க" என்று கூறி ஊடலை முடித்துவைப்பாள் என்ற எண்ணத்தில்.ஊடி இருந்தேமாத் தும்மினார் யாம்தம்மை
நீடுவாழ் கென்பாக் கறிந்து.

காதலரோடு ஊடல் கொண்டிருந்த போது, நான் அவரை நெடுங்காலம் வாழ்க என்று வாய் திறந்து சொல்லுவோம் என நினைத்து அவர் தும்மினார்.

குறள்-1313

 அவன் ஒரு மாற்றத்திற்காக மரத்திலே மலர்ந்த பூவை மாலையாக சூடிக்கொண்டான்.உடன், காதலி, வேறு எந்த பெண்ணுக்கோ சம்மதம் கேட்கும் வகையில்தான்  அம்மாலையைச் சூடிக்கொண்டுள்ளதாகக் கோபம் கொள்கிறாள்.


கோட்டுப்பூச் சூடினும் காயும் ஒருத்தியைக்
காட்டிய சூடினீர் என்று.

கிளைகளில் மலர்ந்த மலர்களைச் சூடினாலும், நீர் இந்த அழகை யாரோ ஒருத்திக்கு காட்டுவதற்காகச் சூடினீர் என்று சினம் கொள்கிறாள்

குறள்-1314.

எல்லாக் காதலரையும் விட நான் அதிகம் காதல் உடையவன் உன் மீது என்கிறான் காதலன்.அவன்பால் உள்ள அன்பு முகுதியால், இச் சொற்களைக் கூடத் தாங்க முடியாதவள்'அவன் பலரைக் காதலிப்பதாக அர்த்தம் கொள்கிறாள்.

யாரினும் காதலம் என்றேனா ஊடினாள்
யாரினும் யாரினும் என்று.
தெளிவுரை

யாரைக் காட்டிலும் உன்னிடம் நான் காதல் மிகுதியாகக் கொண்டுள்ளேன் என்று இயல்பாகச் சொன்னதைக் கூடக் காதலி தவறாக எடுத்துக் கொண்டு யாரைக்காட்டிலும் யாரைக் காட்டிலும் எனக் கேட்டு ஊடல் புரியத் தொடங்கி விட்டாள்.

குறள்-1315

அவள் அவனை அளவிற்கு அதிகமாகக் காதலிக்கிறாள்.ஒரு நாள் காதலன் காதல் மிகுதியில் "உன்னை இப்பிறவியில் பிரியேன்' என்கிறான்.அப்படியெனில், என்னை அடுத்தப் பிறவியில் பிறிந்துவிடுவீரா? என்று கண்களில் நீர் மல்க வினவுகிறாள் இக்காதலி

இம்மைப் பிறப்பில் பிரியலம் என்றேனாக்
கண்நிறை நீர்கொண் டனள்.
தெளிவுரை


இப்பிறப்பில் நான் பிரியமாட்டேன் என்று நான் சொன்னவுடன் அப்படியானால் மறு பிறப்பு என ஒன்று உண்டோ? அப்போது நம்மிடையே பிரிவு ஏற்படுமெனக் கூறுகிறாயா? எனக் கேட்டு கண்கலங்கினாள் காதலி.

திருக்குறள்- காமத்துப்பால் 1306 முதல் 1310 வரை

குறள்-1306

மிகவும் கனிந்த பழமானாலும் சரி, இளம் காயானாலும் சரி அப்பழத்தின் உண்மையான ருசியைத் தராது.அது போலவே காதலன், காதலிக்குள் பெரும் ஊடலும், சிறு ஊடலும் ஏற்பட்டு அது இன்பம் தரும் காதல் வாழ்க்கையை அமையாவிட்டால் வாழ்க்கை பயனற்று போய் விடும்.

துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம்
கனியும் கருக்காயும் அற்று.


பெரும் பிணக்கும் சிறு பிணக்கும் இல்லாவிட்டால், காமம் மிகப் பழுத்த பழமும் முற்றாத இளங்காயும் போல் பயன்படாததாக ஆகிவிடும்..


குறள்-1307

சிறு ஊடல்கள் கணவன், மனைவியரிடையே இன்பம் பயக்குமானாலும், அப்படிப்பட்ட ஊடலிலும் ஒரு துன்பம் இருக்கிறதாம்.அவ்வூடல் நீண்டு விட்டால் துன்பமே பயக்குமாம்.


ஊடலின் உண்டாங்கோர் துன்பம் புணர்வது
நீடுவ தன்றுகொல் என்று.

கூடியிருக்கும் இன்பம் இனிமேல் நீட்டிக்காதோ என்று ஏங்கி எண்ணுவதால் ஊடியிருப்பதிலும் காதலர்க்கு ஒருவகைத் துன்பம் இருக்கின்றது.

குறள்-1308

நம்மை எண்ணி அல்லவா? வருந்துகிறார்..நம்மை நினைத்து அல்லவா வருந்துகிறாள் என்ற உணர்வு ஒருவருக்கொருவர் இல்லாதபோது அடுத்தவர் வருந்துவதால் என்ன பயன்?

நோதல் எவன்மற்று நொந்தாரென்று அஃதறியும்
காதலர் இல்லா வழி.

நம்மால் இவர் வருந்தினார் என்று அந்த வருத்தத்தை அறிகின்ற காதலர் இல்லாதபோது, வருந்துவதால் பயன் என்ன?.

குறள்-1309

நீர் வெயிலுக்குக் கீழ் இருந்தால் தான் வெயிலில் வருவோர்க்கு குளிர்ச்சி நீரைத் தரமுடியும்.அதேபோல..ஊடல் அன்புள்ள காதலன், காதலியினிடம் ஏற்பட்டால் அது இனிமையானதாகவே ஆகும்.

நீரும் நிழலது இனிதே புலவியும்
வீழுநர் கண்ணே இனிது.


நீரும் நிழலை அடுத்திருப்பதே இனிமையானது; அதுபோல், ஊடலும் அன்பு செலுத்துவோரிடத்தில் கொள்வதே இன்பமானது.


குறள்-1310

ஒருவர் மீது அன்பு ஏற்பட்டுவிட்டால்..அவருடன் ஊடலும் கொண்டால்..நம் மனதைக் கவர்ந்தவரிடம் ஊடல் கொண்டோம், அவனுடன் கூடவேண்டும் என மனம் சொல்லக் காரணம் அந்த அன்பே ஆகும்.


ஊடல் உணங்க விடுவாரோடு என்நெஞ்சம்
கூடுவேம் என்பது அவா.

ஊடலைப் போக்காது வாடவிட்டு வேடிக்கை பார்ப்பவருடன் கூடியிருப்போம் என்று என் நெஞ்சம் துடிப்பதற்கு அதன் அடங்காத ஆசையே காரணம்.

Wednesday, November 19, 2014

திருக்குறள்- காமத்துப்பால் 1301 மு தல் 1305 வரைகுறள்- 1301

அவள் அவனுடன் ஊடல் கொள்ளும் போது அவன் அடையும் வேதனை அவளுக்கு வேடிக்கையாய் இருக்கிறதாம்.ஆகவே அவனிடம் ஊடல் செய்து..அவன் துன்பத்தைப் பார்க்க ஆசைப்படுகிறால் இந்தக் காதலி

புல்லா திராஅப் புலத்தை அவர்உறும்
அல்லல்நோய் காண்கம் சிறிது


( ஊடும்போது அவர் அடைகின்ற) காதல் துன்ப நோயைச் சிறிது காண்போம்; அதற்காக அவரைத் தழுவாமலிருந்து ஊடல் கொள்வாயாக

குறள்-1302

அளவிற்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் விஷம் என்பார்கள்.உண்ணும் உணவில் கூட உப்பின் அளவு சற்று அதிகமானால்..அதை அனுபவித்து உண்ணமுடியாது.அது போல கலவி இன்பத்திற்கும் ஊடல் வேண்டுமாம்.ஆனால் அதுவும் அளவோடிருத்தல் அவசியமாம்


உப்பமைந் தற்றால் புலவி அதுசிறிது
மிக்கற்றால் நீள விடல்.

உப்பு, உணவில் அளவோடு அமைந்திருப்பதைப் போன்றது ஊடல்; ஊடலை அளவு கடந்து நீட்டித்தல், அந்த உப்பு சிறிதளவு மிகுதியாக இருப்பதைப் போன்றது.

குறள்-1303

ஊடல் கொண்ட மனைவியிடம் ஊடல் நீக்கி கூட வேண்டுமாம்.அப்படியில்லாமல் கூடுவது ஊடல் துன்பத்தில் இருப்பவரை மேன்மேலும் வருத்துவது போலாம்.

அலந்தாரை அல்லல்நோய் செய்தற்றால் தம்மைப்
புலந்தாரைப் புல்லா விடல். #1303

தம்மோடு ஊடல் கொண்டவரை ஊடலுணர்த்தித் தழுவாமல் விடுதல், துன்பத்தால் வருந்தியவரை மேலும் துன்ப நோய் செய்து வரவழைத்தல் போன்றது.

குறள்-1304

ஒரு கொடிக்கு நீர் ஊற்றாமல் இருந்தால் அது வாட ஆரம்பிக்கும்.அதைவிட கொடுமையானது அச் செடியை அடியோடு அறுத்துப் போடுதல்.அதற்கு ஈடாகுமாம் ஊடல் கொண்டவளிடம் கூடாமல் போவது

ஊடி யவரை உணராமை வாடிய
வள்ளி முதலரிந் தற்று.

ஊடல் கொண்டவரை ஊடலுணர்த்தி அன்பு செய்யாமல் இருத்தல், முன்னமே வாடியுள்ள கொடியை அதன் அடியிலேயே அறுத்தல் போன்றது.

குறள்-1305
அழகிய மனைவியின் ஊடல்தான் நல்ல பண்புகல் அமஒந்த கணவனுக்கு சிறப்பாகுமாம்.இருவரின் அன்பு ஊடல் அளவுடன் இருந்தால் கூடும் எனலாம்.

நலத்தகை நல்லவர்க்கு ஏஎர் புலத்தகை
பூஅன்ன கண்ணார் அகத்து.

மலர் விழி மகளிர் நெஞ்சில் விளையும் ஊடலே நல்ல பண்புகள் அமைந்த  காதலர்க்கு அழகு சேர்க்கும்.

திருக்குறள் -காமத்துப்பால்- 1291 முதல் 1295 வரைகாதலன் மனம் காதலியை எண்ணாது இருக்கும் போது தன் நேஞ்சு மட்டும் அப்படியில்லாமல் ஏன் காதலனையே நினைத்து கொண்டிருக்கிறது என தன் நெஞ்சை காதலிக் கேட்கிறாள்.

அவர்நெஞ்சு அவர்க்காதல் கண்டும் எவன்நெஞ்சே
நீஎமக்கு ஆகா தது.

நெஞ்சே! என்னை நினைக்காமல் இருப்பதற்கு அவருடைய நெஞ்சு அவருக்குத் துணையாக இருக்கும்போது நீ எனக்குத் துணையாக இல்லாமல் அவரை நினைத்து உருகுவது ஏன்?.

குறள்-1292

என் மீது அவருக்கு அன்பு இல்லை என உனக்கேத் தெரிந்திருந்தும் ..என் நெஞ்சே..நீ , நாம் போனால் அவர் கோபம் கொள்ளமாட்டார் என அவரையே எண்ணி அவரிடம் ஏன் போகிறாய்?

உறாஅ தவர்க்கண்ட கண்ணும் அவரைச்
செறாஅரெனச் சேறியென் நெஞ்சு.

என் நெஞ்சே! நம்மேல் அன்பு கொள்ளாத காதலரைக் கண்டபோதும், அவர் வெறுக்கமாட்டார் என்று எண்ணி அவரிடம் செல்கின்றாயே!.

குறள் -1293

அவன் அவளை விட்டு பிரிந்துள்ளான்.ஆகவே அவள் கண்களுக்கு அவன் நல்லவனாய்த் தெரியவில்லை.ஆயினும், அவள் மனம் அவனையே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறது..ஒருவேளை அவனைக் கவனிக்க ஆளில்லை என்ற ஆதங்கத்தாலா?


கெட்டார்க்கு நட்டார்இல் என்பதோ நெஞ்சேநீ
பெட்டாங்கு அவர்பின் செலல்.

நெஞ்சே! நீ உன் விருப்பத்தின்படியே அவர் பின் செல்வதற்குக் காரணம், துன்பத்தால் அழிந்தவர்‌க்கு நண்பர் இல்லை என்னும் எண்ண‌மோ?.

குறள்-1294

காதலிக்கு காதலன் மீது கோபம்.ஆனால், அவனைக் கண்டதுமே, அவளது நெஞ்சம் அவன் மீது இருந்த கோபத்தையெல்லாம் மறந்து அவனை நாடுகிறது.அதனால், தன் மனம் மீதே கோபப்பட்ட அவள் இனி அதனுடன் எந்த ஆலோசனையும் செய்ய மாட்டேன் என மனதிடம் பொய்க்கோபம் காட்டுகிறாள்.

இனிஅன்ன நின்னொடு சூழ்வார்யார் நெஞ்சே
துனிசெய்து துவ்வாய்காண் மற்று.

நெஞ்‌சே! நீ ஊடலைச் செய்து பின் அதன் இன்பத்தை நுகர மாட்டாய்; இனிமேல் அத்தகையவற்றைப் பற்றி உன்னோடு கலந்து எண்ணப் போவதில்லை.

குற:-1295

இக்குறளின் நாயகிக்கோ வேறு விதமான எண்ணம்.கணவன் அவளை விட்டு பிரிந்திருக்கும் காலம், அவன் உடன் இல்லையே என மனதில் அச்சம் இருக்குமாம்.அவர் வந்து சேர்ந்துவிட்டாலோ..அவர் எப்போது பிரிந்து சென்றுவிடுவாரோ! என்ற அச்சம் இருக்குமாம்.

பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின்பிரிவு அஞ்சும்
அறாஅ இடும்பைத்தென் நெஞ்சு.

என் கணவர் என்னைப் பிரிந்து இருந்தபோது அவர் இல்லாததற்குப் பயப்படும்; அவர் வந்துவிட்டால், பிரிவாரே என்று பயப்படும். ஆகவே என் மனம் எப்போதும்  நீங்கா துன்பத்தைப் பெற்றிருக்கிறது.